MAKT, IDENTITET, MODERNITET.
Om individualisering och destabilisering i en globaliserad värld.

 
 
Aktuellt

Mer information om vår seminarieverksamhet finner du här.

 

MIM-programmet har ny hemsida

MIM-programmet har migrerat till en ny hemsida. Den nya hemsidan är www.mim.gu.se

Aktuellt

Vårsymposium i Stockholm

15-16 april genomförde MIM-nätverket ett vårsymposium vid Institutionen för Journalistik, Medier och Kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet. Vi diskuterade begreppet ”mediatization” ytterligare några varv och samtalade kring det fortsatta samarbetet och vår gemensamma programansökan. Vid mötet i Stockholm planerade vi också höstens verksamhet.

Nätverksträff 5-6 november

MIM-nätverket genomförde en nationell träff lunch-till-lunch där vi diskuterade dels den forskningsplattform om medier och utrikespolitik som ledningsgruppen arbetat med under våren samt det framtida nätverkssamarbetet. Vi fick också en intressant inblick i begreppet politisk konsumtion och exempel på empirisk forskning kring detta av professor Michele Micheletti från Stockholms Universitet. Träffen samlade dryga femtontalet personer och vi var ense om att söka RJ-medel för ett forskningsprogram 2010, sikta på en ny träff i Stockholm under våren 2010 samt att undersöka förutsättningarna för en workshop inom ramen för ECPR Joint Sessions.

Mer information om framtida verksamhet kommer att återfinnas på denna sida.

Temanummer av International Review of Sociology

MIM-programmets deltagare har publicerat sig i ett temanummer av International Review of Sociology (vol. 19, nr. 2). Länken till numret hittar ni här. I den monografiska sektionen ingår följande papper:

  • Bjereld, Ulf, Ann-Marie Ekengren & Isabell Schierenbeck. “Power, Identity, Modernity. Individualisation and Destabilisation in a globalised world”
  • Demker, Marie & Göran Duus-Otterström. “Realigning Criminal Policy. Offender and Victim in Swedish Party Politics over Time”
  • Heinö Johansson, Andreas. “Democracy between Collectivism and Individualism: De-nationalisation and Individualisation in Swedish National Identity”
  • Brommesson, Douglas & Henrik Friberg Fernros. "Individualisation and Destabilisation of the International Order. The Case of the Responsibility to Protect"
  • Berlin, Daniel. “Why Some Greens are More Powerful than Others: On Destabilisation, Power Shifts and the Democratic Potential of NGOs"
  • Wiik, Jenny “Identities under Construction: Professional Journalism in a Phase of Destabilization”.

Temanumret är en fortsättning på MIM-programmets antologi Det hyperindividualiserade samhället? (red. Ulf Bjereld, Marie Demker, Jan Ekecrantz och Ann-Marie Ekengren), där MIM-programmets teoretiska utgångspunkter med avseende på den globalisering och individualisering som präglar dagens politik och samhällsliv presenterades. Denna gång utgörs texterna av empiriska undersökningar av fenomen kring individualisering och destabilisering, nationellt och/eller internationellt. Dessutom diskuteras resultatens betydelse för maktförhållanden och demokrati.

MIM-programmet representerat vid ISA

Vid International Studies Associations konferens den 15-18 februari 2009 i New York deltog tio av MIM-nätverkets deltagare. Läs mer om konferensen här.

Framgångsrik ansökan om strategiska medel

MIM:s ansökan om strategiska medel från samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet har beviljats. Temat för ansökan är "Mediernas makt i en globaliserad värld. Om den gränslösa informationens politiska konsekvenser". Beloppet är om 200 000 kr och kommer främst att användas till att förbereda framtida, större forskningsansökningar. Läs ansökan här.

NOPSA

NOPSAs (Nordic Political Science Association) konferens gick av stapeln i Tromsö den 6-9 augusti. MIM höll i arbetsgruppen Globalization as Individualization and Destabilization. Programmet för konferensen och arbetsgruppen hittar ni här.

MIM-programmet representerat vid ISA

Vid International Studies Associations konferens den 26-29 mars 2008 i San Francisco deltog åtta av MIM-nätverkets deltagare. Läs mer om konferensen här.

 

 

 

 

 

 

 
Makt, Identitet, Modernitet. Om individualisering och destabilisering i en globaliserad värld.